Sång i parken 2024 i Luleå

Sång i parken 2024 i Luleå

Kom och sjung för en god sak!

På lördagen den 1/6 är det dags för sommarens stora allsångsevenemang Sång i parken 2024 i Luleå. I år samlar vi in medel för de utsatta barnen i Gaza via Rädda Barnens hjälpinsatser.

Genom din gåva kan du ge mat, vård och omsorg för barn i nöd.
Tack att du är med och bidrar till barn som behöver det här och NU ❤️

Sång i parken är ett samarrangemang av Kyrkorna i Luleå, kören LAVA och Körcentrum Nord

27 546 kr
Insamlat


1
Insamlingar

10
Gåvor